Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Koszalin Centrum Pomorza
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, maj 2019 (od nr 270)

Numer

Data

w sprawie

Wydział

82/

270

/19

06.05.19

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Koszalina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020".

E

83/

271

/19

09.05.19

ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin i  powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych  

FN

83/

272

/19

09.05.19

zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.   

FN

83/

273

/19

09.05.19

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działką ewidencyjną nr 65/21

N

83/

274

/19

09.05.19

wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Nr 7 w Koszalinie do zastępowania Dyrektora Przedszkola - w czasie jego nieobecności w dniach od 13 maja 2019 r. do 17 maja 2019 r.

OA

83/

275

/19

09.05.19

zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością oraz zatwierdzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miejskiego w Koszalinie - zgodnie z normą PN-EN ISO 9001

OA

83/

276

/19

09.05.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

83/

277

/19

09.05.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

83/

278

/19

09.05.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

83/

279

/19

09.05.19

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Dębowej - działka ewidencyjna nr 361/2 oraz udziału w nieruchomości drogowej.

N

83/

280

/19

09.05.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

83/

281

/19

09.05.19

sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Koszalinie przy ul. Żytniej.

N

84/

282

/19

10.05.19

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 249/6 w obrębie ewidencyjnie nr 0022, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

85/

283

/19

13.05.19

ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu pn. "Wybierz rower - dbaj o środowisko", organizowanego przez Prezydenta Miasta.

KSiP

86/

284

/19

14.05.19

oddania w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Dworcowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

86/

285

/19

14.05.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

86/

286

/19

14.05.19

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych

PU

87/

287

/19

15.05.19

Koszaliński Budżet Obywatelski

KSiP

87/

288

/19

15.05.19

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 63,
-podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży.

N

88/

289

/19

17.05.19

przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Koszalin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Fn

89/

290

/19

21.05.19

nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osoby prawnej prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0015 miasta Koszalina

N

89/

291

/19

21.05.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem

GKO

90/

292

/19

23.05.19

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

OA

90/

293

/19

23.05.19

ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Koszalin.

GKO

91/

294

/19

24.05.19

zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.   

FN

91/

295

/19

24.05.19

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0016 działką ewidencyjną nr 20/23.

N

91/

296

/19

24.05.19

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0007 działką ewidencyjną nr, nr 25/64.

N

91/

297

/19

24.05.19

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0007 działką ewidencyjną nr, nr 25/63.

N

91/

298

/19

24.05.19

uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina nr 661/2060/17 z dnia 28 grudnia 2017r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną położoną w Koszalinie przy ul. Lechickiej 4, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0022 działką ewidencyjną nr 99.

N

91/

299

/19

24.05.19

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Koszalinie przy ul. Lechickiej 4, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0022 działką ewidencyjną nr 99.

N

91/

300

/19

24.05.19

przekazania dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 20/4 i nr 20/5 w obrębie ewidencyjnym nr 0026.

N

92/

301

/19

27.05.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Dworcowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

92/

302

/19

27.05.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

93/

303

/19

28.05.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

93/

304

/19

28.05.19

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 79/12 w obrębie ewidencyjnym nr 0052

N

93/

305

/19

28.05.19

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 73/2, nr 73/3, nr 73/5, nr 73/7 i nr 73/8, w obrębie ewidencyjnym nr 0052

N

93/

306

/19

28.05.19

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 73/10 i nr 73/11, w obrębie ewidencyjnym nr 0043

N

94/

307

/19

29.05.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną, położoną w Koszalinie przy ul. Lechickiej 4, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0022 działką ewidencyjną nr 99

N

94/

308

/19

29.05.19

określenia wskazówek do sporządzenia projektu budżetu Koszalina na 2020 rok oraz wysokości środków na 2020 rok dla jednostek pomocniczych- Rad Osiedli

FN

94/

309

/19

29.05.19

przyjęcia Regulaminu wydawania i korzystania z dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z Programu ,,Koszalińska Karta Dużej Rodziny"

KSiP

94/

310

/19

29.05.19

powierzenia danych osobowych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Koszalinie w związku z przekazaniem zadań związanych z przyznawaniem Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny oraz Karty Dużej Rodziny

KSiP

94/

311

/19

29.05.19

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziałów do nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0022 działką ewidencyjna nr 131/2 oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży

N

94/

312

/19

29.05.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.

FN

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Katarzyna Szewczyk

 

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Szewczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Szewczyk
Data wprowadzenia:2019-04-29 13:18:03
Opublikował:Justyna Borecka
Data publikacji:2019-05-06 16:17:14
Ostatnia zmiana:2019-05-31 12:31:13
Ilość wyświetleń:761

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij