Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Koszalin Centrum Pomorza
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, kwiecień 2019 (od nr 220 do nr 269)

Numer

Data

w sprawie

Wydział

65/

220

/19

01.04.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie stanowiącej ciąg pieszy ul. Heleny Modrzejewskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

65/

221

/19

01.04.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

65/

222

/19

01.04.19

połączenia lokali nr 3, 3A i 3B celem utworzenia jednego lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3 w budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 7 w Koszalinie.

GKO

66/

223

/19

02.04.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Heleny Modrzejewskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

66/

224

/19

02.04.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Holenderskiej

N

67/

225

/19

03.04.19

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 77/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0016

N

67/

226

/19

03.04.19

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 390/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0021

N

67/

227

/19

03.04.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

68/

228

/19

04.04.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

68/

229

/19

04.04.19

udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

OA

69/

230

/19

10.04.19

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

OA

70/

231

/19

11.04.19

powołania Koszalińskiej Rady Kobiet

KS

70/

232

/19

11.04.19

odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie

PN

70/

233

/19

11.04.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

70/

234

/19

11.04.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

70/

235

/19

11.04.19

- zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania w zarządzanie i administrowanie na czas nieoznaczony Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie nieruchomości

i gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 25 miasta Koszalina,                                  - wyłączenia z zarządzania i administrowania nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej działką ewidencyjną nr 16/4 w obrębie ewidencyjnym nr 0025

N

70/

236

/19

11.04.19

-przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Wenedów w Koszalinie                  -podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży

N

70/

237

/19

11.04.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

70/

238

/19

11.04.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.

Fn

70/

239

/19

11.04.19

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2019 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

71/

240

/19

12.04.19

oddania w użyczenie części nieruchomości, położonej przy ul. Włoskiej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie

N

72/

241

/19

15.04.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie w pasie drogi ul. Okiennej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

72/

242

/19

15.04.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Jaworowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania dzierżawę

N

72/

243

/19

15.04.19

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0029 miasta Koszalin

N

72/

244

/19

15.04.19

wyrażenia zgody na połączenie dwóch komunalnych lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 3 i 3A położonych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Młyńskiej 51-53- Plac Jana Kilińskiego 1 w Koszalinie

GKO

73/

245

/19

16.04.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

73/

246

/19

16.04.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości przy ul. Kaszubskiej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości  wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

74/

247

/19

18.04.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie

N

74/

248

/19

18.04.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie

N

74/

249

/19

18.04.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

74/

250

/19

18.04.19

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osoby prawnej prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 004 miasta

N

74/

251

/19

18.04.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina przeznaczone do oddania w najem

GKO

74/

252

/19

18.04.19

powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dyrektorowi Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki

INW

74/

253

/19

18.04.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

N

75/

254

/19

19.04.19

odpłatnego nabycia od osób fizycznych na rzecz Gminy Miasto Koszalin własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0046 miasta Koszalina działką gruntu nr 18, z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości

N

76/

255

/19

23.04.19

nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej na rzecz Gminy Miasto Koszalin własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0045 miasta Koszalina obejmującej między innymi działki gruntu nr 62/9 i nr 62/15, przeznaczonej pod drogę publiczną

N

77/

256

/19

24.04.19

powołania członków Koszalińskiej Rady Seniorów

KS

77/

257

/19

24.04.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie

OA

78/

258

/19

25.04.19

przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości, położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0020 działką ewidencyjną nr 40/9

N

78/

259

/19

25.04.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Sarzyńskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

78/

260

/19

25.04.19

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie

N

78/

261

/19

25.04.19

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Koszalinie przy ul. Azaliowej - działka nr 359/1 i nr 361/1 oraz udziałów w nieruchomościach drogowych

N

79/

262

/19

26.04.19

zmieniające Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

OA

80/

263

/19

29.04.19

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

80/

264

/19

29.04.19

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 16/4 w obrębie ewidencyjnym nr 0025, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin-miasta na prawach powiatu

N

80/

265

/19

29.04.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina

FN

80/

266

/19

29.04.19

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2019 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

FN

80/

267

/19

29.04.19

zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny; do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne

GKO

81/

268

/19

30.04.19

zmiana składu Komitetu Rewitalizacji

A

81/

269

/19

30.04.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława Tatarkiewicza

N

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Katarzyna Szewczyk

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administarcyjny
Źródło informacji:Justyna Borecka
Data utworzenia:2019-03-29 07:38:14
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2019-03-29 07:38:26
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2019-04-01 14:30:12
Ostatnia zmiana:2019-05-06 10:45:12
Ilość wyświetleń:1014

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij