Zamknij okno Drukuj dokument

Zaprojektowanie i wykonanie identyfikacji wizualnej zagrody wraz z witryną internetową jako jednego z zadań w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn."Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Prirytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych