Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Koszalina o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Koszalin, dnia 21 czerwca 2018 r.

N-IV-3.6833.2.2018.ESt

 

OBWIESZCZENIE

             Działając w trybie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm. ), zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Koszalinie przy ul. Dzierżęcińskiej, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0045 działką ewidencyjną nr 1/12 o pow. 0,1775 ha,  która w związku z decyzją Prezydenta Miasta Koszalina nr 1/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r.  - znak A-I-8.6740.442.2017.AT o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej ul. Dzierżęcińskiej w Koszalinie na odcinku od ul. Dębowej do ul. Gołębiej”, stała się, z mocy prawa, własnością Gminy Miasto Koszalin.  

Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, której właściciel nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. Tym samym nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

 

Przedmiotowa nieruchomość powstała w wyniku podziału nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Dzierżęcińskiej, oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 1 o pow. 1,1191 ha, księga wieczysta nr KO1K/00059996/0, w której jako współwłaściciel wpisana była nieżyjąca Janina Mac c. Bazylego i Michaliny.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa,  stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji także prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz prawo do złożenia końcowego oświadczenia w powyższej sprawie.  Strony postępowania winny zawiadomić organ o każdej okoliczności, która może mieć wpływ na wysokość oraz sposób wypłaty odszkodowania, w szczególności o toczących się postępowaniach spadkowych oraz przedłożyć organowi dokumenty potwierdzające inne ustalenia co do stanu faktycznego oraz prawnego na nieruchomości objętej postępowaniem o ustalenie odszkodowania.

Z aktami sprawy  można zapoznać się w terminie 7 dni od dnia doręczenia  niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie – Rynek Staromiejski 6-7, II piętro, pokój nr 227, w poniedziałki w godz. 900-1700, w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 800 -1430, (tel. 94 348 88 18).         

Doręczenie przez obwieszczenie stosownie do art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

PREZYDENTA MIASTA

Piotr Jedliński

/podpis nieczytelny/

 

Załączniki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (N-IV-3.6833.2.2018.ESt z dnia 21-06-2018 r.) (304.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Nieruchomości
Źródło informacji:Ewa Studzińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Białous
Data wprowadzenia:2018-06-21 12:58:02
Opublikował:Agnieszka Białous
Data publikacji:2018-06-21 13:17:24
Ostatnia zmiana:2018-06-21 13:17:39
Ilość wyświetleń:70
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij