Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Podstawowe zadania Wydziału Środowiska

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Koszalinie

WYKAZ  ZADAŃ 

REALIZOWANYCH  PRZEZ  KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  URZĘDU


 

§ 17b. Wydział Środowiska

 

Do podstawowego zakresu działania Biura należy realizacja zadań zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i przetwarzania odpadów komunalnych, wynikających z  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym organizacja oraz nadzorowanie systemu odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Mieście, bieżąca analiza finansowa wpływów, celem zapewnienia właściwego poziomu środków niezbędnych na pokrycie wydatków, nadzorowanie realizacji zadań powierzonych podmiotom zewnętrznym, kontrolowanie jakości świadczonych usług przez podmioty zewnętrzne, współpraca przy kontroli obowiązków właścicieli nieruchomości, a w szczególności: 

1.           Przygotowywanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, współudział przy przeprowadzaniu przetargów.

2.           Przygotowanie umów z firmami realizującymi odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

3.           Aktualizacja danych zawartych w systemie GOMIG – do obsługi gospodarki odpadami.

4.           Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie dotyczącym wszystkich budynków mieszkalnych w Koszalinie.

5.           Określanie w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy nie została złożona deklaracja przez właściciela nieruchomości.

6.           Przyjmowanie informacji od firm wywozowych o niestosowaniu selektywnego prowadzenia odpadów w nieruchomościach, w których właściciele deklarowali selektywną zbiórkę oraz naliczanie opłat i wydawania decyzji o wyższej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wymienionych przypadkach.

7.           Prowadzenie kampanii informacyjnej i edukacyjnej mieszkańców, dotyczącej informowania o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie oraz regulaminów w tym zakresie.

8.           Zamieszczanie na stronach internetowych Urzędu informacji wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

9.           Opracowywanie wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej dot. systemu gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki odpadów, emisji radiowych i telewizyjnych oraz artykułów prasowych.

10.       Przyjmowanie interwencji, zgłoszeń, uwag mieszkańców w zakresie realizacji przez firmy usługi odbioru odpadów oraz prowadzenie kontroli interwencyjnych.

11.       Przyjmowanie i weryfikacja kwartalnych sprawozdań od firm odbierających na podstawie umowy z Miastem odpady od mieszańców oraz firm realizujących odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych i firm realizujących usługi związane m.in. z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych.

12.       Przygotowywanie i przekazywanie Marszałkowi Województwa oraz innym organom  sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami, nieczystościami ciekłymi, w tym o osiągniętych przez gminę poziomach odzysku i recyklingu odpadów.

13.       Prowadzenie rejestru działalności regulowanej.

14.       Prowadzenie czynności związanych z udzielaniem zezwoleń na świadczenie usług, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

15.       Prowadzeniu ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz kontrola wykonywania przez tych właścicieli obowiązków wynikających z ustawy oraz aktów prawa miejscowego.

16.       Prowadzenie budżetu Biura.

17.       Nadzór realizacji umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów oraz kontrola jakości i zgodności z umową świadczonych usług, kontrola harmonogramów.

18.       Naliczanie kar na niewłaściwą realizację umów.

19.       Prowadzenie bieżącej kontroli pracy sprzętu odbierającego odpady od mieszkańców za pomocą oprogramowania GPS (wymagany element umowy).

20.       Prowadzenie kontroli nieruchomości w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

21.    Kontrola firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej, nakładanie kar za mieszanie odpadów zbieranych selektywnie.

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kalman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kalman
Data wprowadzenia:2013-05-16 09:25:09
Opublikował:Mariusz Kalman
Data publikacji:2013-05-16 09:43:33
Ostatnia zmiana:2017-12-01 10:54:00
Ilość wyświetleń:6254

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij