Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, lipiec 2018 (od nr 2366 do nr 2451)

<>

 

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

758/

2366

/18

02.07.18

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość, położoną w Koszalinie przy ulicy Mieczysława Jagoszewskiego, (obręb ewidencyjny nr 0016 działka ewidencyjna nr 90/7).

N

759/

2367

/18

03.07.18

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

780/

2368

/18

04.07.18

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Koszalinie.

GKO

780/

2369

/18

04.07.18

zmieniające Zarządzenie Nr 710/2219/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 03 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

780/

2370

/18

04.07.18

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny, do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne.

GKO

780/

2371

/18

04.07.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

781/

2372

/18

05.07.18

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Koszalinie przy ul. Konstytucji 3 Maja, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0021 działką ewidencyjną nr 195/6.

N

781/

2373

/18

05.07.18

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0015 działką ewidencyjną nr, nr: 84/29, 89/58, 89/62 i nr 93/61, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

781/

2374

/18

05.07.18

- wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie przekazania w administrowanie i zarządzanie Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie;

- wyłączenia z administrowania i zarządzania powierzonego Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0015 działką ewidencyjną nr 89/58.

N

781/

2375

/18

05.07.18

- wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie;

- wyłączenia zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0015 działką ewidencyjną nr 89/62.

N

781/

2376

/18

05.07.18

ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Koszalinie.

GKO

781/

2377

/18

05.07.18

zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których w 2018 r. w Mieście Koszalinie wykonywana będzie kara ograniczenia wolności, praca użyteczna oraz skazani będą mogli wykonywać prace na cele społeczne.

OA

782/

2378

/18

06.07.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu "Moją perspektywą - ZAWÓD".

E

782/

2379

/18

06.07.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu "Czas na ZAWODOWCA".

E

782/

2380

/18

06.07.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu "Wsparcie na Starcie!".

E

782/

2381

/18

06.07.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu "Upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Koszalinie".

E

782/

2382

/18

06.07.18

odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin udziału wynoszącego 2.130/10.000 części we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0019 miasta Koszalina przy ul. Tytusa Chałubińskiego, obejmującej między innymi działki gruntu nr, nr: 667/4, 667/5 i 667/6 przeznaczone na drogi publiczne.

N

782/

2383

/18

06.07.18

odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin udziałów wynoszących odpowiednio 1.434/10.000 części, 1.452/10.000 części, 2.092/10.000 części i 1.462/10.000 części we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0019 miasta Koszalina przy ul. Tytusa Chałubińskiego, obejmującej między innymi działki gruntu nr, nr: 667/4, 667/5 i 667/6 przeznaczone na drogi publiczne.

N

782/

2384

/18

06.07.18

przekazania nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0019 działkami ewidencyjnymi nr 232/2 i nr 273/3, stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

783/

2385

/18

09.07.18

Udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

OA

783/

2386

/18

09.07.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

OA

783/

2387

/18

09.07.18

- wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie,
- wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0019 działką ewidencyjną nr 153/39 i nr 153/41.

N

784/

2388

/18

10.07.18

- wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie,
- wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0019 działką ewidencyjną nr 73/2.

N

784/

2389

/18

10.07.18

wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Nr 34 w Koszalinie do zastępowania Dyrektora Przedszkola - w czasie jego nieobecności w dniach od 11 lipca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. 

OA

785/

2390

/18

11.07.18

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Koszalinie.

GKO

785/

2391

/18

11.07.18

- wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie,
- wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0019 działką ewidencyjną nr 150/2.

N

785/

2392

/18

11.07.18

- wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie,
- wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0019 działką ewidencyjną nr 220/29.

N

785/

2393

/18

11.07.18

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

785/

2394

/18

11.07.18

Zatwierdzenia Regulaminu Organizacji Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

KS

785/

2395

/18

11.07.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

OA

785/

2396

/18

11.07.18

- wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie,
- wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0019 działką ewidencyjną nr 12/2.

N

786/

2397

/18

13.07.18

przekazania nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0019, stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

786/

2398

/18

13.07.18

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

786/

2399

/18

13.07.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie przy ul. Marii Magdaleny Gąszczak oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę.

N

786/

2400

/18

13.07.18

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

BK

786/

2401

/18

13.07.18

połączenia lokalu nr 10 z lokalem nr 9 wraz z klatką schodową, celem utworzenia jednego lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 9 w budynku przy ul. Mariańskiej 6 w Koszalinie.

GKO

786/

2402

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2403

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2404

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2405

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2406

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2407

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2408

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2409

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2410

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2411

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2412

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2413

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2414

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2415

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2416

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2417

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2418

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2419

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

786/

2420

/18

13.07.18

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

787/

2421

/18

16.07.18

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0015 działką ewidencyjną nr, nr: 86/6, 93/63 i nr 52/3, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

787/

2422

/18

16.07.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

788/

2423

/18

18.07.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

788/

2424

/18

18.07.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

788/

2425

/18

18.07.18

powierzenia Pani Renacie Sankowskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jan Twardowskiego przy ul. Jabłoniowej 23 w Koszalinie.

E

788/

2426

/18

18.07.18

powierzenia Panu Markowi Niesłuchowskiemu stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości przy ul. Gnieźnieńskiej 3 w Koszalinie.

E

788/

2427

/18

18.07.18

powierzenia Pani Beacie Czapli stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego przy ul. Fryderyka Chopina 42 w Koszalinie.

E

788/

2428

/18

18.07.18

powierzenia Pani Wioletcie Bartoszewskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 9 im. Bursztynek przy ul. Juliana Tuwima 1 w Koszalinie.

E

788/

2429

/18

18.07.18

powierzenia Pani Annie Kondraszuk stanowiska dyrektora Przedszkola nr 35 przy ul. Rodła 10 w Koszalinie.

E

788/

2430

/18

18.07.18

powierzenia Pani Bożenie Sobkowiak stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema przy ul. Jedności 9 w Koszalinie.

E

788/

2431

/18

18.07.18

powierzenia Pani Ewie Kroll stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego przy ul. Orląt Lwowskich 18 w Koszalinie.

E

788/

2432

/18

18.07.18

powierzenia Pani Elżbiecie Mielnikiewicz stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Morskiej 108 w Koszalinie.

E

788/

2433

/18

18.07.18

powierzenia Panu Tomaszowi Lampkowskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego przy ul. Gnieźnieńskiej 8 w Koszalinie.

E

788/

2434

/18

18.07.18

powierzenia Panu Rafałowi Janusowi stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Koszalinie.

E

788/

2435

/18

18.07.18

powierzenia Pani Jolancie Kowalskiej stanowiska dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Stanisława Dąbka 1 w Koszalinie.

E

788/

2436

/18

18.07.18

powierzenia Panu Jerzemu Wrutniakowi stanowiska dyrektora Bursy Międzyszkolnej przy ul. Jana Pawła II 1 w Koszalinie.

E

788/

2437

/18

18.07.18

powierzenia Pani Annie Stępniak stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie.

E

789/

2438

/18

19.07.18

wypłaty wynagrodzenia Prezydenta Miasta Koszalina.

Rp

789/

2439

/18

19.07.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

790/

2440

/18

23.07.18

- przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do zbycia.

N

790/

2441

/18

23.07.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

790/

2442

/18

23.07.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

E

791/

2443

/18

25.07.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Koszalinie.

OA

791/

2444

/18

25.07.18

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0012 miasta Koszalina.

N

791/

2445

/18

25.07.18

określenia wskazówek do sporządzenia projektu budżetu Koszalina na 2019 rok oraz wysokości środków na 2019 rok dla jednostek pomocniczych - Rad Osiedli.

Fn

792/

2446

/18

26.07.18

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0029 miasta Koszalina.

N

792/

2447

/18

26.07.18

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0026 miasta Koszalina.

N

793/

2448

/18

27.07.18

przekwalifikowania pomieszczenia mieszkalnego o pow. 12,42 m2, oznaczonego numerem 5A, usytuowanego w budynku przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 4 w Koszalinie na pomieszczenia gospodarcze.

GKO

793/

2449

/18

27.07.18

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny, do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne.

GKO

793/

2450

/18

27.07.18

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koszalinie przy ul. Irysów, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0051 działką ewidencyjną nr 246.

N

793/

2451

/18

27.07.18

zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

 

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Justyna Borecka

Metadane

Źródło informacji:Mariola Raniszewska
Data utworzenia:2018-07-02 13:33:19
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2018-07-02 09:25:50
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2018-07-02 15:12:15
Ostatnia zmiana:2018-08-01 14:52:03
Ilość wyświetleń:1377

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij