Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2018 (od nr 2314 do nr 2365)

<>

 

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

741/

2314

/18

04.06.18

wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń stanowiących części wspólne oraz pomieszczenia wchodzącego w skład lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 10 w budynku przy ul. Kaszubskiej 27 w Koszalinie, w celu utworzenia samodzielnego lokalu mieszkalnego.

GKO

741/

2315

/18

04.06.18

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny, do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne.

GKO

741/

2316

/18

04.06.18

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

741/

2317

/18

04.06.18

oddania w użyczenie części nieruchomości położonych w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

742/

2318

/18

07.06.18

powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie i szczegółowego określenia trybu jej pracy.

ZZL

742/

2319

/18

07.06.18

powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie i szczegółowego określenia trybu jej pracy.

ZZL

743/

2320

/18

08.06.18

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

OA

743/

2321

/18

08.06.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

OA

743/

2322

/18

08.06.18

wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Nr 35 w Koszalinie do zastępowania Dyrektora Przedszkola - w czasie jego nieobecności w dniach od 11 czerwca 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

OA

743/

2323

/18

08.06.18

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

743/

2324

/18

08.06.18

wyłączenia z administrowania i zarządzania powierzonego Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0019 działką ewidencyjną nr 273/3.

N

744/

2325

/18

11.06.18

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2018 roku jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

744/

2326

/18

11.06.18

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

744/

2327

/18

11.06.18

wyłączenia z administrowania i zarządzania powierzonego Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0019 działkami ewidencyjnymi nr 220/24 i nr 220/25.

N

745/

2328

/18

12.06.18

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną, położoną w Koszalinie przy ulicy Orlej 2a oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0026 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 19/8.

N

746/

2329

/18

13.06.18

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie stanowiącej pasaż pieszy ul. Heleny Modrzejewskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

747/

2330

/18

14.06.18

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

747/

2331

/18

14.06.18

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Morskiej 43 w Koszalinie.

E

748/

2332

/18

15.06.18

odwołania i powołania nowego członka Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie.

ZZL

748/

2333

/18

15.06.18

zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

748/

2334

/18

15.06.18

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020.

BZK

748/

2335

/18

15.06.18

obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności gruntowej nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Norberta Barlickiego 18, Walerego Wróblewskiego 7,9,11,15,17 i 19.

N

748/

2336

/18

15.06.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

749/

2337

/18

19.06.18

wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi Nr 3530Z - Niekłonice - Konikowo, w gminie Świeszyno, kategorii drogi powiatowej.

GKO

749/

2338

/18

19.06.18

zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których w 2018 r. w Mieście Koszalinie wykonywana będzie kara ograniczenia wolności, praca użyteczna oraz skazani będą mogli wykonywać prace na cele społeczne.

OA

749/

2339

/18

19.06.18

przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0016 działką ewidencyjną nr, nr: 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/12, 20/15, 20/16, 20/18, 20/20, 20/22 i nr 20/23.

N

749/

2340

/18

19.06.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

750/

2341

/18

20.06.18

zmiany Zarządzenia w sprawie Szczegółowego trybu postępowania przy realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywny samorząd" w 2018 roku.

PN

751/

2342

/18

21.06.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

752/

2343

/18

22.06.18

odwołania i powołania nowego członka Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

ZZL

752/

2344

/18

22.06.18

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

752/

2345

/18

22.06.18

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalin na 2018 rok.

Fn

753/

2346

/18

25.06.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

753/

2347

/18

25.06.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

753/

2348

/18

25.06.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

753/

2349

/18

25.06.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

753/

2350

/18

25.06.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kaszubskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

753/

2351

/18

25.06.18

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

753/

2352

/18

25.06.18

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

754/

2353

/18

26.06.18

zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie  powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania terenem w obrębie zalewu powstałego w rejonie ulic 4-go Marca, Sybiraków i Paderewskiego zwanym "Wodną Doliną", w tym również organizacji i prowadzenia strzeżonego miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

KS

754/

2354

/18

26.06.18

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury tj. Filharmonii Koszalińskiej, Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Muzeum w Koszalinie, Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury 105 za rok 2017.

Fk

754/

2355

/18

26.06.18

powołania na lata 2018-2020 Rady Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie

PIK

755/

2356

/18

27.06.18

informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.

Fn

756/

2357

/18

28.06.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

756/

2358

/18

28.06.18

- wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie przekazania Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości w zarządzanie,
- wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0053 działką ewidencyjną nr 547/6.

N

756/

2359

/18

28.06.18

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2018 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

756/

2360

/18

28.06.18

powołania Koszalińskiej Rady Kobiet.

KSiP

756/

2361

/18

28.06.18

dotyczące uchylenie zarządzenia Nr 665/2072/158 z dnia 05 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia i włączenie do części wspólnej powierzchni 11,39 m2 usytuowanej w budynku przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 4 w Koszalinie.

GKO

756/

2362

/18

28.06.18

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części pomieszczenia strychowego nieruchomości położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 25 w Koszalinie na dodatkową powierzchnię mieszkalną do lokalu mieszkalnego nr 5 oraz jej przebudowę.

GKO

756/

2363

/18

28.06.18

uchylenia zarządzeń Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie nabycia od osób fizycznych części udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Tytusa Chałubińskiego, na potrzeby pasa drogowego.

N

756/

2364

/18

28.06.18

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

757/

2365

/18

29.06.18

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

                                 

    

 

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Justyna Borecka

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Justyna Borecka
Data utworzenia:2018-06-01 09:30:27
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2018-06-01 09:30:38
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2018-06-04 12:34:19
Ostatnia zmiana:2018-07-16 16:53:45
Ilość wyświetleń:1853

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij