Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2018 r. oraz treści odpowiedzi

<>

 

 

Nr

Data wpływu

Treść wniosku

Wydział prowadzący

Termin odpowiedzi

Data udzielenia odpowiedzi

Forma udzielenia odpowiedzi

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1/2018

02.01.2018

Kopie umów zawartych przez Urząd od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

16.01.2017

11.01.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

2/2018

03.01.2018

Inwestycje i planowane postępowania przetargowe na dokumentacje projektowe.

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Wydział Inwestycji

17.01.2017

15.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

3/2018

04.01.2018

Zarobki Prezydenta Miasta Koszalina w 2017 r.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

18.01.2017

18.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

4/2018

04.01.2018

Działania w postępowaniu administracyjnym po zmianie kodeksu postępowania administracyjnego

Komórki organizacyjne prowadzące postępowania administracyjne

18.01.2017

15.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

5/2018

05.01.2018

Organizacja pracy oraz zasady obsługi klientów w Parku Wodnym w Koszalinie

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

19.01.2017

08.01.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

6/2018

05.01.2018

Dokumenty związane z przyjęciem programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Koszalina w latach 2018 - 2021”

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

19.01.2017

15.01.2017

ePUAP

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

7/2018

08.01.2018

Wybór Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wydział Edukacji

22.01.2017

18.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

8/2018

09.01.2018

Dane do „Raportu o powiatowej geodezji 2018”

Wydział Geodezji, Kartografii  i Katastru

23.01.2017

16.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

9/2018

15.01.2018

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

Wydział Środowiska

29.01.2018

23.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

10/2018

16.01.2018

Kopia decyzji nr 160 z 13 czerwca 1988 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd

Wydział Nieruchomości

30.01.2018

23.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

11/2018

17.01.2018

Kopie dokumentów: pisma z dnia 31.03.2003, notatki służbowej z dnia 30.04.2003, pisma z dnia 26.10.2005

Wydział Gospodarki Komunalnej

31.01.2018

 

19.03.2018

w trakcie

odbiór

osobisty

 

12/2018

19.01.2018

Liczba wniosków o świadczenie 500+, środki finansowe przeznaczone na spełnienie świadczenia

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

02.02.2018

30.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

13/2018

19.01.2018

Operator sieci telefonii komórkowej obsługującej Urząd

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

02.02.2018

23.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

14/2018

19.01.2018

Opłata adiacencka związana z budową drogi w latach 1997-2017

Wydział Nieruchomości

Wydział Księgowości

02.02.2018

31.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

15/2018

19.01.2018

Firma prowadząca niepubliczną szkołę zawodową lub/i technikum

Wydział Edukacji

Biuro Działalności Gospodarczej

02.02.2018

30.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

16/2018

23.01.2018

Koszty poniesione przez Urząd Miejski w Koszalinie w związku z organizacją 25. I 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP)

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

06.02.2018

05.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

17/2018

24.01.2018

Dokumenty dotyczące naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wydział Edukacji

07.02.2018

05.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

18/2018

26.01.2018

Wysokość kwoty dotacji na jednego ucznia w listopadzie i grudniu 2017 r. oraz w styczniu 2018 r.

Wydział Edukacji

09.02.2018

06.02.2018

ePUAP

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

19/2018

22.01.2018

Lista nieruchomości miejskich, dane kontaktowe administratora, listy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z danymi kontaktowymi

Wydział Geodezji, Kartografii  i Katastru

Wydział Nieruchomości

Wydział Gospodarki Komunalnej

05.02.2018

05.02.2018

 

21.02.2018

e-mail

Treści odpowiedzi
do pobrania poniżej

20/2018

29.01.2018

Imprezy masowe organizowane w latach 2016 i 2017

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

12.02.2018

08.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

21/2018

30.01.2018

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w dniach od 10 marca do 23 kwietnia 2017 r.

Biuro Kontroli

Wydział Edukacji

13.02.2018

05.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

22/2018

31.01.2018

Kopie pism kierowanych przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami do Prezydenta Miasta

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

13.02.2018

12.02.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

23/2018

02.02.2018

Kopia metryczki subwencji oświatowej na rok 2018, przekazanej przez MEN

Wydział Edukacji

16.02.2018

06.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

24/2018

05.02.2018

Zakup kotłów na biomasę, plany termomodernizacji

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Wydział Edukacji

19.02.2018

16.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

25/2018

09.02.2018

Liczba dzieci w przedszkolach publicznych w latach 2008-2016

Wydział Edukacji

23.02.2018

12.02.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

26/2018

12.02.2018

Liczba wpływających i wypływających dokumentów elektronicznych w latach 2015-2017

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wydział Informatyki

26.02.2018

16.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

27/2018

07.02.2018

Test kompetencji kandydatki, ścieżka dostępu do ogłoszenia w BIP

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

21.02.2018

16.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

28/2018

14.02.2018

Możliwości inwestycji w przestrzeni publicznej z inicjatywy mieszkańca

Wydział Inwestycji

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Nieruchomości

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

28.02.2018

23.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

29/2018

16.02.2018

Plan zagospodarowania przestrzennego - Jamno Centrum

Wydział Architektury i Urbanistyki

02.03.2018

01.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

30/2018

19.02.2018

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. „Przez plastykę do wyobraźni-autyzm w kolorach” realizowanego przez Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie w 2017 r.

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

05.03.2018

28.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

31/2018

22.02.2018

Dokumenty związane z zadaniem projektowym pn. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Koszalinie

Wydział Inwestycji

Wydział Księgowości

08.03.2018

02.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

32/2018

23.02.2018

Przebudowa ul. Promowej

Wydział Inwestycji

09.03.2018

07.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

33/2018

23.02.2018

Własność sieci wodociągowej na działce 111/2 obręb 49

Wydział Geodezji, Kartografii  i Katastru

09.03.2018

06.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

34/2018

26.02.2018

Wysłane smsy ze służbowych  telefonów komórkowych w plebiscycie Głosu Koszalińskiego

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

12.03.2018

05.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

35/2018

27.02.2018

Decyzje pozwoleń na budowę dla inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii wydane w terminie od 01.05.2017 r. do 01.03.2018 r. oraz wnioski w trakcie rozpatrywania

Wydział Architektury i Urbanistyki

13.03.2018

01.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

36/2018

28.02.2018

Dokumenty dotyczące nabycia przez Skarb Państwa – Prezydenta Miasta Koszalina mienia należącego poprzednio do POWIR Sp. z o.o.

Wydział Nieruchomości

14.03.2018

01.03.2018

odbiór osobisty

Kserokopie odebrano osobiście

37/2018

28.02.2018

Liczba dzieci zarejestrowanych w latach 2012-2018 - dot. dzieci zameldowanych na terenie Gminy Miasto Koszalin

Wydział Spraw Obywatelskich

14.03.2018

14.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

38/2018

28.02.2018

Liczba miejsc przedszkolnych w mieście Koszalin, wielkość subwencji na 1 dziecko dla przedszkola niepublicznego, liczba dzieci w wieku przedszkolnym w latach 2017-2018

Wydział Edukacji

14.03.2018

02.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

39/2018

28.02.2018

Współpraca Miasta Koszalina z gminami sąsiadującymi w 2017 r.

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
Wydział Edukacji

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Wydział Gospodarki Komunalnej

14.03.2018

13.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

40/2018

01.03.2018

Wydatki poniesione z budżetu Miasta w związku z 23. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 11.01.2015 r.

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

15.03.2018

13.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

41/2018

02.03.2018

Premie/ nagrody przyznane w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w 2017 r.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

16.03.2018

15.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

42/2018

05.03.2018

Strona tytułowa opracowania "Kanalizacja deszczowa i zewnętrzna instalacja wodociągowa"

Wydział Inwestycji

19.03.2018

07.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

43/2018

05.03.2018

Opłata adiacencka w latach 2012-2017

Wydział Nieruchomości

Wydział Księgowości

19.03.2018

16.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

44/2018

05.03.2018

Liczba osób zameldowanych i urodzonych w latach 2013-2017, liczba wydanych dowodów osobistych

Wydział Spraw Obywatelskich

19.03.2018

w trakcie

e-mail

 

45/2018

05.03.2018

Instytucja odpowiedzialna na terenie Miasta Koszalina do przyjmowania zgłoszeń o dzikich zwierzętach

Wydział Środowiska

19.03.2018

15.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

46/2018

05.03.2018

Lista licencji taxi z numerem licencji i podmiotem gospodarczym

Wydział Komunikacji

19.03.2018

09.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

47/2018

05.03.2018

Dokumentacja dotycząca cen transferowych w spółkach miejskich

Wydział Gospodarki Komunalnej

19.03.2018

09.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

48/2018

06.03.2018

Kopie decyzji Prezydenta Miasta

Wydział Nieruchomości

20.03.2018

14.03.2018

odbiór osobisty

Kserokopie odebrano osobiście

49/2018

08.03.2018

Ankieta w sprawie realizacji w 2017 r. programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Koszalina

Wydział Środowiska

22.03.2018

w trakcie

e-mail

 

50/2018

08.03.2018

Wydanie kopii metryczki za rok szkolny 2017/2018

Wydział Edukacji

22.03.2018

14.03.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

51/2018

09.03.2018

Rozwój sieci dróg rowerowych

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

23.03.2018

w trakcie

odbiór osobisty

 

52/2018

11.03.2018

Liczba podjętych uchwał, złożonych interpelacji, petycji, wniosków o udostępnienie informacji publicznej, przeprowadzonych konsultacji społecznych w latach 2015-2017

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Biuro Rady Miejskiej

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

26.03.2018

w trakcie

e-mail

 

53/2018

12.03.2018

Inicjatywy lokalne, uchwałodawcze, społeczne w latach 2014-2017

Biuro Rady Miejskiej

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Wydział Inwestycji

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

26.03.2018

w trakcie

e-mail

 

54/2018

14.03.2018

Roszczenia w stosunku do nieruchomości przy ul. Armii Krajowej

Wydział Geodezji, Kartografii  i Katastru

Wydział Nieruchomości

28.03.2018

w trakcie

poczta

 

55/2018

13.03.2018

Deficyt budżetowy, finansowanie deficytu, zadania własne i zlecone

Wydział Finansowy

27.03.2018

w trakcie

e-mail

 

56/2018

15.03.2018

Pozwolenia na użytkowanie budynku przy ul. Dzierżęcińskiej 41A

Wydział Architektury i Urbanistyki

28.03.2018

w trakcie

poczta

 

57/2018

16.03.2018

Obsługa bankowa, transakcje w walucie obcej, inwestycje w 2018 r., obligacje

Wydział Księgowości

Wydział Inwestycji

30.03.2018

w trakcie

e-mail

 

 

 

 

 

 

Treści odpowiedzi do pobrania poniżej, w zakładce "Załączniki".

 

Załączniki

001/2018 Odpowiedź na wniosek (151.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
002/2018 Odpowiedź na wniosek (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
003/2018 Odpowiedź na wniosek (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
004/2018 Odpowiedź na wniosek (82.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
005/2018 Odpowiedź na wniosek (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
006/2018 Odpowiedź na wniosek (299.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
007/2018 Odpowiedź na wniosek (166.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
008/2018 Odpowiedź na wniosek (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
009/2018 Odpowiedź na wniosek (106.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
010/2018 Odpowiedź na wniosek (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
012/2018 Odpowiedź na wniosek (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
013/2018 Odpowiedź na wniosek (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
014/2018 Odpowiedź na wniosek (90.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
015/2018 Odpowiedź na wniosek (72.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
016/2018 Odpowiedź na wniosek (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
017/2018 Odpowiedź na wniosek (65.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
018/2018 Odpowiedź na wniosek (247.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
019/2018 Odpowiedź na wniosek (77.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
019/2018 Odpowiedź na wniosek_2 (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
020/2018 Odpowiedź na wniosek (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
021/2018 Odpowiedź na wniosek (46.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
022/2018 Odpowiedź na wniosek (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
023/2018 Odpowiedź na wniosek (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
024/2018 Odpowiedź na wniosek (86.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
025/2018 Odpowiedź na wniosek (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
026/2018 Odpowiedź na wniosek (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
027/2018 Odpowiedź na wniosek (141.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
028/2018 Odpowiedź na wniosek (285.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
029/2018 Odpowiedź na wniosek (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
030/2018 Odpowiedź na wniosek (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
031/2018 Odpowiedź na wniosek (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
032/2018 Odpowiedź na wniosek (62.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
033/2018 Odpowiedź na wniosek (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
034/2018 Odpowiedź na wniosek (72.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
035/2018 Odpowiedź na wniosek (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
037/2018 Odpowiedź na wniosek (69.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
038/2018 Odpowiedź na wniosek (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
039/2018 Odpowiedź na wniosek (273.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
040/2018 Odpowiedź na wniosek (60.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
041/2018 Odpowiedź na wniosek (268.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
042/2018 Odpowiedź na wniosek (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
045-2018 Odpowiedz na wniosek (117.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
046/2018 Odpowiedź na wniosek (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
047/2018 Odpowiedź na wniosek (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
050/2018 Odpowiedź na wniosek (436.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Mariola Raniszewska
Data utworzenia:2018-01-02 09:20:59
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2018-01-02 09:21:09
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2018-01-02 09:23:02
Ostatnia zmiana:2018-03-16 13:50:26
Ilość wyświetleń:2538

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij