Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd Miejski
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel. 94 34 88 600

fax 94 34 22 478,  94 34 88 625
e-mail:
um.koszalin@um.man.koszalin.pl

URL strony podmiotowej BIP Urzędu Miejskiego w Koszalinie: http://bip.koszalin.pl

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/Skrytka - aby przejść do złożenia pisma ogólnego do urzędu kliknij tutaj i w zakładce "Alfabetyczna lista spraw" kliknąć na link "Pismo ogólne do Urzędu" 


                NIP Urząd Miejski 669-10-11-103  
                NIP Koszalin Miasto na prawach powiatu 669-23-85-366  
                Regon Urząd Miejski 000590651

                Regon Gmina Miasto Koszalin 330920802

Rada Miejska w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel. 94 34 88 640
fax 94 34 22 478
e-mail:
biuro.rm@um.man.koszalin.pl


Biuro Obsługi Klienta
tel.   94 34 88 617
Infolinia  0800 16 50 10

Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Dąbrówki 1
tel. 94 34 88 835
Urząd Miejski czynny jest
w poniedziałek w godz. 900 - 1700
od wtorku do piątku w godz. 715 - 1515
Godziny przyjmowania klientów:
w poniedziałek w godz. 900 - 1700

od wtorku do piątku w godz. 800 - 1430
Kasy Urzędu czynne są:
w poniedziałek w godz. 900 - 1700
od wtorku do piątku w godz. 800 - 1445
numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Koszalinie
 
mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie, ul. Okrzei 3:
 
41 1140 1137 0000 2444 4400 1003
  - wpłaty z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportu, rolny,
    leśny, mandaty Straży Miejskiej)
  - opłaty cywilnoprawne (użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawa, najem gruntów, 
    kaucje, sprzedaż mienia, opłaty za przekształcenia)
  - należności publicznoprawne (opłata adiacencka, opłata planistyczna)
  - opłaty dotyczące Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie
 
07 1140 1137 0000 2444 4400 1033
 - wpłaty z tytułu opłaty skarbowej
 
30 1140 1137 0000 2444 4400 1007
 - wpłaty dotyczące Skarbu Państwa (w tym użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa) oraz informacji adresowych
 - opłata za wydanie kart parkingowych
 
06 1140 2118 0000 2444 4400 1145
 - rachunek dla osób, które złożyły deklaracje za  Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi , a nie otrzymały informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego
 
Kod SWIFT: BREX PL PW + numer rachunku
Kod IBAN: PL+ numer rachunku
Wpłat można również dokonywać w kasach Oddziału Korporacyjnego mBanku S.A. przy ul. Okrzei 3 w Koszalinie (Budynek Galerii Kosmos) w godz. 9-17.

Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego
 
 
Numery telefonów 

tel. 94 34 88 603   Sekretariat Prezydenta Miasta Koszalina
tel. 94 34 88 852   Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej
tel. 94 34 88 852   Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej 
tel. 94 34 88 852   Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej 
tel. 94 34 88 605   Sekretariat Sekretarza Miasta
tel. 94 34 88 733   Sekretariat Skarbnika Miasta
tel. 94 34 88 606   Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
tel. 94 34 88 610   Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
                              tel. 94 34 88 611     Referat  Organizacyjny
                              tel. 94 34 88 620     Referat Kadr
                              tel. 94 34 88 626     Referat Obsługi Urzędu
                              tel. 94 34 88 612     Referat Obsługi Klienta
tel. 94 34 88 771   Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki
                              tel. 94 34 88 772     Kancelaryjna obsługa wydziału
                             
tel. 94 34 88 773     Referat Administracji Architektoniczno
                                                           -Budowlanej
                              tel. 94 34 88 778     Referat Urbanistyki  
> tel. 94 34 88 770    Dyrektor Wydziału Rozwoju, Współpracy Zagranicznej i Promocji
                              tel. 94 34 88 767     Referat Rozwoju
                              tel. 94 34 88 798     Referat Funduszy
                              tel. 94 34 88 607     Referat Promocji, Turystyki i Współpracy 
                                                           Zagranicznej
tel. 94 34 88 822   Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
                              tel. 94 34 88 826     Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
                                                            i Kartograficznej
                              tel. 94 34 88 783     Referat Geodezji i Katastru 
tel. 94 34 88 800   Dyrektor Wydziału Nieruchomości
                              tel. 94 34 88 808     Referat Przetargów i Nabywania
                                                           Nieruchomości
                              tel. 94 34 88 801     Referat Gospodarki Nieruchomościami Miasta
                              tel. 94 34 88 814     Referat Sprzedaży Lokali i Opłat
                              tel. 94 34 88 817     Referat Gospodarki Nieruchomościami
                                                           Skarbu Państwa i Przekształceń
                              tel. 94 34 88 813     Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

tel. 94 34 88 673   Dyrektor Wydziału Inwestycji
                              tel. 94 34 88 676     Referat Nadzoru Inwestycyjnego
                              tel. 94 34 88 675     Referat Planowania i Finansowania Inwestycji
> tel. 94 34 88 684   Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

                              tel. 94 34 88 688      Referat Gospodarki Komunalnej 
                                                             i Mieszkaniowej

                              tel. 94 34 88 845      Referat Ochrony Środowiska
tel. 94 34 88 657   Dyrektor Wydziału Komunikacji
                              tel. 94 34 88 663     Referat Rejestracji Pojazdów 
tel. 94 34 88 693   Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
                              tel. 94 34 88 695     Referat Ewidencji Ludności
                              tel. 94 34 88 701     Referat Dokumentów Tożsamości 
                                                           i Spraw Wojskowych
tel. 94 34 88 720   Dyrektor Wydziału Edukacji
                              tel. 94 34 88 727     Referat Wydatków i Analiz Oświatowych
> tel. 94 34 88 710   Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych
                              tel. 94 34 88 707     Referat Kultury i Sportu

                              tel. 94 34 88 715     Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
                              tel. 94 34 88 777     Referat Organizacji Pozarządowych
tel. 94 34 88 757   Dyrektor Wydziału Finansowego
                              tel. 94 34 88 758     Referat Budżetu i Analiz
                              tel. 94 34 88 761     Referat Wymiaru Podatków
tel. 94 34 88 732   Dyrektor Wydziału Księgowości
                              tel. 94 34 88 746     Referat Dochodów
                              tel. 94 34 88 734     Referat Windykacji
                              tel. 94 34 88 740     Referat Wydatków
                              tel. 94 34 88 750     Referat Egzekucji
tel. 94 34 88 639   Dyrektor Biura Rady Miejskiej
tel. 94 34 88 647   Dyrektor Wydziału Informatyki
tel. 94 34 88 615   Kierownik Biura Kontroli
tel. 94 34 88 654   Kierownik Biura Zamówień Publicznych
tel. 94 34 88 892   Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi
tel. 94 34 88 893, 94 34 88 884  przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za
                                               gospodarowanie odpadami komunalnymi

tel. 94 34 88 835   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
                              tel. 94 34 88 838    Z-ca Kierownika USC ds. Spraw urodzeń
                              tel. 94 34 88 836    Z-ca Kierownika USC ds. Archiwum i Zgonów
> tel. 94 34 88 601   Kierownik Biura Działalności Gospodarczej
                              tel. 94 34 88 796 Ewidencja działalności gospodarczej
                              tel. 94 34 88 795 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

tel. 94 34 25 995   Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
tel. 94 34 88 619   Komendant Straży Miejskiej
tel. 94 34 88 631   Koordynator Zespołu Radców Prawnych
tel. 94 34 88 844   Miejski Rzecznik Konsumentów 
tel. 94 34 88 637   Audytor wewnętrzny
tel. 94 34 88 793   Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych
tel. 94 34 88 842   Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 94 34 88 843   Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień
tel. 94 34 88 613   Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
tel. 94 34 88 845   Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
tel. 94 34 88 717   Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
tel. 94 34 19 264   Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".